Skaltek söker Elkonstruktör – Industriautomation – Produktutveckling – Mechatronic

Vi söker Framtidens Produktutvecklare med Fokus på “Customer Need”: Genialt Enkla Totallösningar med Optimal Drift-säkerhet och Lönsamhet. Våra produkter omfattar fin till tung mekanik, pneumatik, PLC, frekvensstyrningar, servo, etc. Inför uppgiften söker vi ett Gränslöst Nära Samarbete med Helhetssyn inom Mek- och Elkonstruktion.


“See the whole Picture – Attention to Details. Attitude: Right First Time – Pure!”

For best user experience, please turn off the tabs in the browser settings and turn the device 90°