Skaltek söker Produktionsplanering Beredning / Inköp

Vi söker en Erfaren, Ambitiös och drivande Produktionsplanerare / Inköpare som kan hjälpa oss i en spännande fas , där vi vill effektivisera vårt Flöde, öka Kostnadseffektiviteten, Minimera Inkurans samt utnyttja vårt informationssystem, automatlager och pulverlackeringslinje Optimalt. Du kommer att arbeta nära våra underleverantörer och samarbetspartners samt ansvara för inköp av allt från standardartiklar till egenkonstruerad fin och tung mekanik.

Arbetet innefattar även att du har ansvar för utleverans av färdiga maskiner till våra kunder.
Du måste vara Kostnadsmedveten och hela tiden sträva efter att göra Ekonomiskt riktiga inköp och beslut – ”Just in Time”.


Du bör ha förmåga att skapa “Simplicity, Joy and Flow”

For best user experience, please turn off the tabs in the browser settings and turn the device 90°