Skaltek söker Quality Security – I am Responsible Performance Follow Up – People First Responsible

Skalteks Basic Vision sedan 1973 “Quality Security – I am Responsible” är ett Commitment att ta Ansvar Lång Tid efter att Produkten är levererad.
Ryktet är vår bästa säljare och arbetar 24 timmar om dygnet Globalt – Gränslöst – Gratis. Efter Skaltek’s snart 50 åriga Customer Service söker vi hjälp att förvalta vårt Globala Goda rykte, som skapat Customer Confidence i 65 länder, genom att Följa Upp vår kundtjänst och vända våra Svagheter till Styrka, vår Framtid.


Follow Up är alla företags svagaste sida och det finns Gränslösa Möjligheter för rätt person. “Attitude is Everything – I Care.”

For best user experience, please turn off the tabs in the browser settings and turn the device 90°